filtrace produktů

V každé kategorii nebo podkategorii

si můžete zvolit   "NASTAVIT FILTROVÁNÍ PRODUKŮ"

a kliknutím na VARIANTY si zvolíte např. velikost a zobrazít

se Vám všechny produkty  v této velikosti

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)   Vážení zákazníci, abych mohla plnit závazky ke svým zákazníkům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu sděluji:   Správcem osobních údajů je: Henslová Hana - E-shop: detsky-textil.info, IČ: 16755057, sídlo: Březová nad Svitavou, Pražská 199, PSČ: 56902, ČR  (dále jen: „správce“).                                    Kontaktní údaje správce:     adresa : Březová nad Svitavou, Pražská 199, PSČ 569 02                                                                               e-mail: kojeneckytextil@seznam.cz    Telefon : +420 737 408 249 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.    Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.  Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.  Zpracovávám tyto Vaše údaje :  osobní údaje -  jméno a příjmení, adresu, e-mail, Vaše kontaktní  údaje - e-mailovou adresu a telefonní číslo, elektronické údaje - IP adresu, cookie, lokalizační údaje. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu vyřízení objednávky. Následně po dobu 10let od ukončení objednávky z důvodu záruční doby a vyplývajcích povinností z daňových zákonů uchovávám Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Po uplynutí této doby správce Vaše údaje vymaže. Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  Abych Vás mohla informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám Vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. V tomto případě (pro účely marketingu) budou data zpracována a uchovávána po dobu 5let od udělení souhlasu, nedojde-li k odvolání souhlasu před uplynutím této doby. Po uplynutí této doby správce Vaše údaje vymaže. Příjemci osobních údajů jsou (kromě správce) tyto subjekty:               - podílející se na na dodání zboží  - přepravní společnosti (přepravní společnost DPD)                                                                    - výrobci a dodavatelé zboží za účelem přímého dodání produktů zákazníkovi od výrobbce - dropshipping                - podílející se na realizaci plateb v e-shopu (společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové - poskytovatel                                                                                        platební brány pro on-line platby)             - zajišťující služby související s provozem e-shopu (GlobeWeb Czech s.r.o. Brno)             - zajišťující marketingové služby :                                                       - Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu                                                         - Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu                                                         - Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky                                                         - Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"                                                         - Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email                                                         - Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu                                                             - Lime Talk - zaznamenává návštěnost a zajišťuje on-line chat         Vaše osobní údaje nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Jako správce prohlašuji, že jsem přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zebezpečení poskytnutých osobní údajů, technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečený přístup na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, opatření k pravidelným aktualizacím systému a pravidelným zálohám systému. Současně prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.  Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.  Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.  Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Dále máte právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům (čl.15 GDPR), právo na opravu nebo výmaz (čl.16 a čl.18 GDPR), popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování (čl.21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl.20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.   Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.5.2018                                                                                                  Henslová Hana - správce