kategorie

     TABULKA VELIKOSTÍ

  0-2měsíce (+porodnice)   vel.50-56
  2-4měsíce   vel.62
  4-6měsíců    vel.68
  6-8měsíců   vel.74
  8-10měsíců   vel.80
  10-14měsíců   vel.86
  14-20měsíců (1,5roku)   vel.92
  20-30měsíců (2roky)   vel.98
  3roky  vel.104
  3,5 roku  vel.110
  4roky  vel.116
  5let  vel.122
  6let   vel.128

VÝBAVIČKA PRO MIMINKO

https://www.detsky-textil.info/vybavicka

PLATBY v našem e-shopu

 dobírka, zálohově na účet,

      on-line platby

           

Nyní odesíláme i přes ZÁSILKOVNU - na výdejní místa nebo na adresu

              

 

 

kategorie

Obch.podmínky

E-shop: detsky-textil.info - Henslová Hana , Pražská 199, 569 02 Březová nad Svitavou

E-shop: www.detsky-textil.info   

tel. 737/408 249   e-mail: kojeneckytextil@seznam.cz

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) umístěného na internetové adrese      

www.detsky-textil.info 

PROVOZOVATEL:  Henslová Hana - Kojenecký textil, IČ: 16755057, DIČ: CZ7060163495,

sídlo: Pražská 199, Březová nad Svitavou,  tel. 737 408 249

doručovací adresa (platí jako doručovací adresa e-shopu): Kojenecký textil, Pražská 199, 569 02 Březová nad Svitavou

adresa elektronické pošty (e-mailová adresa): kojeneckytextil@seznam.cz

živnostenské oprávnění  vydané MÚ Svitavách, Obecním živn.úřadem pod č.j. 67551-10/OOŽÚ/3125-2010/nol

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (provozovatelem e-shopu) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.detsky-textil.info a www.kojeneckytextil.com

1.2.  Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.detsky-textil.info nebo www.kojeneckytextil.com (dále jen „webová stránka nebo webové stránky“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat mezi kupujícím a prodávajícím v kupní smlouvě, příp. v dodatku ke kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO - registrace na webových stránkách

1.6.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce provozovatele e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webové stránky obchodu.

1.7.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.9.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 WEBOVÉ STRÁNKY 

1.12.  Webová stránka prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.13.  Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s  dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensko.

 

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

1.14. Zboží z webové stránky lze objednat:

a) s registrací - po přihlášení z uživatelského účtu zákazníka (viz bod 1.6)

b) bez registrace - přímo z webové stránky

Postup při nákupu - objednání zboží:

- objednávané zboží postupně „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce (kliknutím na  „Přidat do košíku“ pod vybraným produktem)

- po vložení všech položek přejde kupující do nákupního košíku (ikona nákupní košík vpravo nahoře na webových stránkách). V košíku se kupujícímu zobrazí všechny vložené - objednané položky.

- pokud chce kupující změnit počet u některé z položky, opraví číslo počtu ks přímo u vybrané položky

- pokud chce kupující některou položku z košíku odebrat - zruší daný produkt v objednávce červeným křížkem u daného produktu

- obsahuje-li nákupní košík všechny produkty a počet ks tak, jak kupující požaduje, přejde v košíku k "objednání zboží"  (kliknutím na zelené tlačítko "objednat zboží")

- následně vyplní kupující osobní a kontaktní údaje do formuláře (pečlivě vyplňte telefonní číslo a e-mailovou adresu, na kterou jsou Vám zasílány informace o průběhu vyřizování objednávky). Pokud se kupující přihlásí přes svůj uživatelský účet, tyto údaje jsou už vyplněny. Současně vyplňte i STÁT (ČR nebo Slovensko - toto je důležité pro nabídku dopravy a ceny poštovného)

- po stisknutí tlačítka "Výběr dopravy a platby" si kupující vybere z nabízených možností způsob platby (zálohově, na dobírku apod. - ceny viz bod 1.26) a dopravy (ceny viz bod 1.32) a následně  toto  potvrdí tlačítkem "Potvrdit způsob dopravy a platby".

- následně se kupujícímu zobrazí Objednávka s přehledem vybraných produktů, zvoleným způsobem platby a dopravy a

  s doručovacími údaji kupujícího. Pokud chce kupující upravit počet ks u daného produktu, přepíšte číslo v kolonce ks.

  Pokud chce kupující některý produkt odstranit z objednávky, odebere (smaže) jej kliknutím na červený křížek  u daného produktu. Chce-li kupující změnit dodatečně způsob dopravy nebo platby, klikně na "Změnit způsob dopravy a platby".

- pokud chce kupující zaslat prodávajícímu nějaké informace, dotazy či požadavky k objednávce, může je zapsat do kolonky "Poznámky k objednávce"

- v závěru objednávky kupující zaškrtně políčko "souhlas s obchodními podmínkami"

- objednávka je ukončena a odeslána prodávajícím kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" .

Nezapomeňte potvrdit všechny kroky objednávky, což zjistíte tak, že se Vám objeví "objednávka byla odeslána" a následně Vám na Váš e-mail přijde potvrzují zpráva s číslem objednávky a přehledem objednaného zboží. Pokud se tak nestane a nepotvrdí zákazník všechny kroky objednávky, bude v našem e-shopu tato objednávka vedena jako NEDOKONČENÁ. V tom případě zasíláme zákazníkovi e-mail, zda na objednávce tvrá nebo zda si přeje storno objednávky.

1.15.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 KUPNÍ SMLOUVA - práva a povinnosti smluvních stran

1.16.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.17. Uzavřením kupní smlouvy vzniká povinnost prodávajícímu dodat - odevzdat objednané zboží kupujícímu vzniká povinnost zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.

Kupující souhlasí s tím, že splnění dodat kupujícímu zboží je splněna i tím způsobem, že objednané zboží dodá přímo výrobce nebo dodavatel produktu tzv. dropshippingem. Za tímto účelem je prodávájící oprávněn poskytnout všechny osobní údaje kupujícího nutné pro doručení zásilky třetí straně - výrobci nebo dodavateli objednaného zboží, a to v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytl kupující prodávajícímu při objednání zboží. O odeslání zboží přímo výrobcem nebo dodavatelem je povinen prodávající informovat kupujícího nejpozději při odeslání zboží.

Návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží na stránkách je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Při odeslání zboží nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.19. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), příp. má prodávající právo požadovat úhradu předem za zboží objednané takovýmto zákazníkem.

 1.20. Prodávající má právo požadovat po kupujícím úhradu zálohy předem na objednané zboží, a to v případě, že objednané zboží je uvedeno s dodací lhůtou (na zakázku) a výše objednávky přesahuje částku 3.000,-Kč, a to do výše 1/3 celkové ceny objednávky. O složení případné zálohy je prodávající povinen vyzvat kupujícího písemně na jeho elektronickou adresu nejpozději do 10dnů od přijetí objednávky. V případě, že by kupující objednávku zrušil před uplynutím termínu dodání v případě produktu na zakázku (dodací lhůta 3týdny),  je prodávající oprávněn započíst složenou zálohu ve výši 1/3 na úhradu spojenou se storno objednávkou. Úhradu celé kupní ceny zálohově předem bez ohledu na výši objednávky může prodávající požadovat po kupujícím, který porušil obchodní podmínky tím, že nepřevzal a neuhradil dobírku za předchozí zásilku od prodávajícího. K úhradě takéto zálohy vyzve prodávající kupujícího do 3dnů od přijetí objednávky odesláním zálohové faktury na elektronickou adresu kupujícího.

1.21. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zboží a zásilka bude vrácena prodávajícímu, má prodávající právo v případě opakované objednávky kupujícího, žádat zaplacení objednávky zálohově předem na účet prodávajícího.

1.22.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce (např. při chybném uvedení doručovacích údajů kupujícím), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.23.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

1.24. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.25.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vyba vení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Web.rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 PLATEBNÍ PODMÍNKY - způsoby úhrady a povinost Elektronické evidence tržeb

1.26.  a) Způsoby úhrady - platební metody

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

na dobírku přepravci -  v místě určeném kupujícím v objednávce (doručovací adresa uvedená kupujícím), a to v hotovosti nebo platební kartou

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet  prodávajícího“) dle zaslaných podkladů pro platbu ihned po odeslání objednávky, příp. po zaslání zálohové faktury - na vyžádání

- on-line platby kartou a platebními tlačítky bank - přes platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s. Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován na platební bránu, kde uhradí platbu platební kartou nebo odesláním předvyplněného příkazu v bance kupujícího (tlačítka bank).

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

b) Povinnost elektronické evidence tržeb (EET)

Vzhledem k tomu, že nepřijímáme platby v hotovosti ani platební kartou, nepodléháme elektronické evidenci tržeb (EET).

1.27.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná  v termínu uvedeném v daňovém dokladu vystaveném prodávajícím a zaslaném na elektronickou adresu kupujícího.

1.28.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (dle zaslaných pokynů e-mailem z e-shopu po uskutečnění objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.29.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.30.  Prodávající vystaví kupujícímu při odeslání zboží daňový doklad - fakturu, která bude odeslána kupujícímu společně s objenaným zboží. Kupující může požádat prodávajícího o zaslání tohoto dokladu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, příp. i na jinou adresu uvedenou kupujícím.

NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM ZBOŽÍ - přepravní náklady

1.31.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.32. Náklady spojené s dodáním zboží - poštovné činí:

a) objednávka do ČR v hodnotě do 2.000,-Kč

  aa) přepravce DPD - zásilka bez dobírky (platba předem zálohově na účet nebo on-line platbou) ......................150,-Kč

                                   - zásilka s dobírkou   ................... 150,-Kč + 35,-Kč dobírečné, tj. celkem 185,-Kč

   bb) Zásilkovna - doručení na výdejní místo Zásilky - bez dobírky: 85,-Kč,  s dobírkou: 85,-Kč + 25,-Kč dobírečné, tj. 110,-Kč

                             - doručení na adresu Zásilkovnou - bez dobírky: 105,-Kč, s dobírkou: 105,-Kč + 25,-Kč dobírečné, tj.130,-Kč  

b) objednávka do ČR 2.000,-Kč a více - doručení ZDARMA na náklady prodávajícího e-shopu!

Pokud by se jednalo o zásilku nadměrnou (např. dětský nábytek, postýlky, komody apod.) může e-shop požadovat příplatek za takovouto zásilku ve výši 100,-Kč. O tomto je povinen e-shop předem informovat zákazníka, a to nejpozději do 2dnů po obdržení objednávky od zákazníka. Při tomto typu zásilek je možné doručení pouze prostřednictvím přepravce DPD.

c) Náklady spojené s dodáním zboží mimo ČR - SLOVENSKO

U zboží zasílaného na Slovensko jsou ceny při nákupu v e-shopu uváděny v Kč nebo v EUR - dle volby zákazníka. V případě zaslání zboží na dobírku bude celková částka dobírky v den odeslání zásilky přepočtena na EUR platným kurzem v den odeslání zboží. Tuto dobírkovou částku uhradí zákazník na Slovensku přepravci při doručení zásilky. E-shop při odeslání zásilky zákazníka vyrozumí o odeslání zboží a současně o ceně dobírky v EUR. U zboží zasílaného na Slovensko má možnost uhradit objednávku zálohově předem. Údaje pro platby jsou odesílány automaticky e-mailem po odeslání objednávky.

a) objednávka SLOVENSKO v hodnotě do 4.000,-Kč

  aa) přepravce DPD - zásilka bez dobírky (platba předem zálohově na účet nebo on-line platbou) ......................200,-Kč

                                   - zásilka s dobírkou   ................... 200,-Kč + 55,-Kč dobírečné, tj. celkem 255,-Kč

   bb) Zásilkovna - doručení na výdejní místo Zásilky SK - bez dobírky: 100,-Kč,  s dobírkou: 100,-Kč + 35,-Kč dobírečné, tj. 135,-Kč           

                              - doručení na adresu Zásilkovnou SK - bez dobírky: 115,-Kč, s dobírkou: 115,-Kč + 35,-Kč dobírečné, tj.150,-Kč                   

b) objednávka na SLOVENSKO v hodnotě 4.000,-Kč a více - doručení ZDARMA na náklady prodávajícího e-shopu!

Pokud by se jednalo o zásilku nadměrnou (např. dětský nábytek, postýlky, komody apod.) může e-shop požadovat příplatek za takovouto zásilku ve výši 100,-Kč. O tomto je povinen e-shop předem informovat zákazníka, a to nejpozději do 2dnů po obdržení objednávky od zákazníka. Při tomto typu zásilek je možné doručení pouze prostřednictvím přepravce DPD.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.33.  Kupující má  v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. V případě dodání zboží v několika částech, začíná tato lhůta běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

1.34. Kupující má odstoupit od smlouvy

a) vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy. Tento formulář je přístupný na internetových stránkách prodávajícího v záhlaví webových stránek a současně odkaz na něj zašle prodávající kupujícímu v e-mailové zprávě o dokončení jeho objednávky

b) písemným oznámením kupujícího o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu e-shopu : kojeneckytextil@seznam.cz

Odstoupení od smlouvy ve formě vyplněného formuláře nebo písemného oznámení odešle kupující buď doporučeně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo na e-mailovou adresu prodávajícího.

Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdit jeho přijetí, a to na e-mailovou adresu kupujícího.

Nebyl-li kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Za splnění této povinnosti ze strany prodávajícího se považuje i poučení v odkazu na formulář o odstoupení uvedeném v e-mailové zprávě o dokončení a odeslání zásilky.

1.35. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující, s vyjímkou, kdy k odstoupení od smlouvy došlo před odesláním zboží prodájícím.

1.36. Odstoupí-li kupující od smlouvy a vrátí zpět prodávajícímu dodané zboží nebo část dodaného zboží, zašle kupující zpět prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a nepoužité a, je-li to možné, v původním obalu, musí být zachovány všechny všité etikety na zboží týkající se výrobce, způsobu praní apod. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo jinak nebude splňovat podmínky pro vrácení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Po obdžení zboží vystaví prodávají kupujícímu opravný daňový doklad, který doručí kupujícímu a na základě kterého vrátí kupujímu finanční prostředky za vrácené zboží ve lhůtě uvedené v opravném daňovém dokladu (14dnů).

1.37.Odstoupí-li kupující od smlouvy před dodáním zboží, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky za vrácené zboží, které od něho na základě smlouvy přijal,a  to na účet, který sdělí prodávajícímu kupující.

Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA ZBOŽÍ

1.38. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.

1.39. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.40. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v záruční době 24 (dvacetičtyř) měsíců od převzetí.

Toto neplatí u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

1.41.Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.Toto lze nahradit i dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.42. Má-li věc vadu (vady) a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující v souladu s ustanovení § 2169 obč.zákoníku právo na bezplatné odstranění vady.

1.43. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

1.44. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo v souladu s ustanovením § 2169 odst.2 obč.zákoníku od smlouvy odstoupit.

1.45. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

1.46. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

1.47. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Prodávající vyřídí reklamaci kupujího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, příp. ode dne obdržení zboží přijatého k reklamaci.

1.48. Prodávající je povinen podle § 2095 obč.zákoníku odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

1.49. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti uvedené v bodě 1.48. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.50. Ochrana a zpracování osobních údajů kupujícího je stanoveno v Zásadách ochrany osobních údajů - odkaz:

https://www.detsky-textil.info/page/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/35

 

DORUČOVÁNÍ

1.51.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou uvedl prodávajícímu.

1.52.  Zpráva je doručena:

=    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

=    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

=    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

=    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.53. Právní vztahy smluvních stran se řídí těmito obchodními podmínkami a ustanoveními platného občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1.54.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

1.55.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.56 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce - odkaz: https://www.coi.cz/  Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na tomto odkazu - https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje  prodávající kupujícímu nejdříve využít možnosti řešení sporu přímo s prodávajícím na kontaktech uvedených v čl.1.58 těchto obchodních podmínek.

1.57.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.58.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování : Henslová Hana - Kojenecký textil, Pražská 199, Březová nad Svitavou,  adresa elektronické pošty: kojeneckytextil@seznam.cz,  telefon 737/408 249.

 

 

Ve Březové nad Svitavou dne 27.2.2017


Na našich stránkách používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při Vaší návštěvě našich stránek těmito stránkami anebo stránkami našich partnerů zasílány a ukládány do Vašeho prohlížeče. Stránky si zapamatují, jaké úkony jste provedli (např. přihlašovací údaje, preference zobrazování produktů). Když stránky  navštívíte znovu, Váš prohlížeč odešle cookies zpátky na tyto stránky, takže lze Vaše zařízení rozpoznat a my díky tomu můžeme přizpůsobit stránky podle vašich preferencí. Díky cookies je používání stránek  uživatelsky mnohem příjemnější. Zároveň nám umožňují sledovat a analyzovat způsob, jakým stránky oužíváte, a tím zlepšovat kvalitu a obsah stránek, a také lépe personalizovat a zacílit naše reklamní kampaně a sledovat jejich výkon. Pomocí cookies souborů Vás žádným způsobem neidentifikujeme, ani o vás, našich zákaznících nic nezjišťujeme a žádná data nesbíráme. Tyto soubory jsou zcela anonymní.

Při návštěvě našich stránek si Váš prohlížeč uloží několik cookies. Můžeme je rozlišit na několik kategorií:

  • Základní nezbytně nutné cookies
    (Třeba takové, pomocí kterých si pamatujeme obsah nákupního košíku, nebo stav objednávkového formuláře)
  • Analytické a marketingové cookies
    (Ty si ve vašem prohlížeči ukládají některé služby, které využíváme pro zlepšování fungování našich stránek, jako jsou například různé služby společnosti Google, Seznam.cz, Heureka.cz, Facebook apod.)
Souhlasím - povolit vše
Povolit výběr